© PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE PRAHOVA
Patronatul Medicilor de Familie Prahova
2015 - FX DESIGN

Bine ați venit

PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE - PRAHOVA

ORGANIZAȚIE PROFESIONALĂ

Medicina de familie, se încadrează în rândul celor mai noi specialități din medicina românească. Aceasta necesită pregatire continuă, în vederea asigurării  pacienților asistența medicală primară de calitate, impusă de evoluția medicinei, dar și o recunoaștere a importanței rolului acesteia în societate și funcției sale în sistemul medical.  Medicii de familie abordează pacientul în ansamblul sau, ca parte a unei familii, a societății. Cu obiceiuri de alimentație, conduită, comportament, cu tare genetice, cu dezechilibre emoționale și cu dizabilități sociale, toate dezvoltate în mediul social și familial propriu.  La infiintarea organizației s-a avut in vedere promovarea unui climat etic și de deontologie medicală dar și asigurarea unui cadru organizat pentru sintetizarea și distribuirea în rândul membrilor a informațiilor din specialitatea "Medicina de Familie" .

De ce un Patronat al Medicilor de Familie in județul

Prahova?

Patronatul Medicilor de Familie -Prahova

Patronatul Medicilor de Familie Prahova (PMF-PH) , înființat în anul 2009 este membru al  Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie (F.N.P.M.F.), care face parte din Confederația Patronală UGIR-1903 și este împuternicit să reprezinte interesele membrilor săi în relația cu Direcția de Sănătate Publică și Casa de Asigurări de Sanătate.
Pentru că numai uniți ne putem atinge obiectivele. Împreuna suntem o forță. Suntem formatori de opinie. Părerea noastra contează. Avem toți aceleași interese generale și aceleași nevoi. Ne-am constituit într-un patronat care aderă la structurile naționale ale medicilor de familie: Societatea Națională a Medicilor de Familie și Federația Patronatelor Medicilor de Familie. PMF Prahova este o organizație patronală, neguvernamentală și non-profit care luptă pentru a satisface interesele tuturor medicilor de familie și în primul rând ale membrilor ei. Milităm pentru:  recunoașterea noastră ca profesioniști în specialitatea noastră și ca reprezentanți legitimi ai medicilor de familie;  recunoașterea aportului nostru la sănătatea populației;  recunoașterea efortului nostru în educarea populației pentru medicină;  a ridica veniturile noastre la nivelul muncii prestate.
© PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE PRAHOVA
Patronatul Medicilor de familie Prahova

Bine ați venit

PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE - PRAHOVA

ORGANIZAȚIE PROFESIONALĂ

Medicina de familie, se încadrează în rândul celor mai noi specialități din medicina românească. Aceasta necesită pregatire continuă, în vederea asigurării  pacienților asistența medicală primară de calitate, impusă de evoluția medicinei, dar și o recunoaștere a importanței rolului acesteia în societate și funcției sale în sistemul medical.  Medicii de familie abordează pacientul în ansamblul sau, ca parte a unei familii, a societății. Cu obiceiuri de alimentație, conduită, comportament, cu tare genetice, cu dezechilibre emoționale și cu dizabilități sociale, toate dezvoltate în mediul social și familial propriu.  La infiintarea organizației s-a avut in vedere promovarea unui climat etic și de deontologie medicală dar și asigurarea unui cadru organizat pentru sintetizarea și distribuirea în rândul membrilor a informațiilor din specialitatea "Medicina de Familie" .

De ce un Patronat al Medicilor de Familie in județul

Prahova?

Pentru că numai uniți ne putem atinge obiectivele. Împreuna suntem o forță. Suntem formatori de opinie. Părerea noastra contează. Avem toți aceleași interese generale și aceleași nevoi. Ne-am constituit într-un patronat care aderă la structurile naționale ale medicilor de familie: Societatea Națională a Medicilor de Familie și Federația Patronatelor Medicilor de Familie. PMF Prahova este o organizație patronală, neguvernamentală și non- profit care luptă pentru a satisface interesele tuturor medicilor de familie și în primul rând ale membrilor ei. Milităm pentru:  recunoașterea noastră ca profesioniști în specialitatea noastră și ca reprezentanți legitimi ai medicilor de familie;  recunoașterea aportului nostru la sănătatea populației;  recunoașterea efortului nostru în educarea populației pentru medicină;  a ridica veniturile noastre la nivelul muncii prestate.

Patronatul Medicilor de Familie -Prahova

Patronatul Medicilor de Familie Prahova (PMF-PH) , înființat în anul 2009 este membru al  Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie (F.N.P.M.F.), care face parte din Confederația Patronală UGIR-1903 și este împuternicit să reprezinte interesele membrilor săi în relația cu Direcția de Sănătate Publică și Casa de Asigurări de Sanătate.